04-11-13

Alzheimer, beter af met meer beweging


Meer bewegen is gezond, zelfs voor bejaarden met de ziekte van Alzheimer. Ze functioneren beter, takelen minder snel af en zorgen voor minder financiële kosten voor de ziekteverzekering. Bovendien levert deze aanpak nauwelijks nadelen op. Waarom dus nog langer wachten?

 

ouderen-sporten.jpg


De ziekte van Alzheimer is een te duchten aandoening. Zowel voor wie zelf getroffen wordt door het geleidelijke verlies van verstandelijke vermogens en zelfredzaamheid en daardoor dreigt weg te kwijnen in schaamte, onzekerheid en ontreddering als voor wie er zelf aan lijdt.

De familie en omgeving ondergaan eveneens een zwaar lot. Vooral de dagelijkse zorg kan al snel zwaar gaan doorwegen, zeker wanneer hun familielid fysiek ook snel aftakelt.

Voor die lichamelijke aftakeling hebben we echter nauwelijks belangstelling, en dat is niet erg slim, zo leert een recent onderzoek in Finland. Want beweging is gezond en nuttig voor alle leeftijden, ook voor mensen met de ziekte van Alzheimer.

Meer bewegen levert op

De Finse onderzoekers ging aan de slag met 210 bejaarden met Alzheimer die nog thuis leefden met hun hun gezinsleden. Een jaar lang hielden ze een programma aan om hun bejaarde huisgenoot meer te doen bewegen.

De resultaten vielen erg positief uit. De bejaarden konden langer en beter deelnemen aan het gewone dagelijkse leven en takelden minder snel af. Door hun betere fysieke conditie vielen ze bijvoorbeeld minder wat tot aanzienlijk minder kosten leidde voor verzorging en opvang.

Grotere winst dan geneesmiddelen?

Een commentaarstuk bij deze publicatie wijst op het belang van dit soort van onderzoek. In de strijd tegen de ziekte van Alzheimer gaat nagenoeg alle aandacht uit naar geneesmiddelen die het aftakelingsproces moeten voorkomen of afremmen.

Maar tientallen jaren van onderzoek hebben ons nauwelijks relevante geneesmiddelen opgeleverd. Van een doorbraak in de preventie is nog altijd geen sprake en in het afremmen van de aandoening hebben we hooguit enkele procenten winst geboekt.

Voor het nut van extra beweging bij mensen met Alzheimer bestaat er nog minder aandacht. Het aantal onderzoeken over dit onderwerp zijn op één hand te tellen. Terwijl wat extra beweging nochtans meer lijkt op te brengen in de zorg voor mensen met Alzheimer dan de bestaande geneesmiddelen.

Het maakt voor de familie immers een gigantisch verschil of ze een bedlegerige patiënt verzorgen die volledig afhankelijk is van externe hulp, dan wel een bejaarde die nog zelfstandig kan stappen, die elementaire lichaamsfuncties zoals stoelgang maken en plassen nog beheerst, die nog zelf kan eten, enzovoort.

Kortom, we mogen onze ouderen met de ziekte van Alzheimer niet in een hoekje laten wegkwijnen. We moeten ze in beweging houden, zodat op zijn minst hun lichaam nog wat vlotter blijft draaien. En als gevolg daarvan misschien ook nog hun geest. We kunnen er met zijn allen alleen maar wel bij varen.


Bron: knack.be

Gepost in Nieuws | |  Print

07-07-08

Hoop voor progeriapatiënten

Spaanse en Franse onderzoekers hebben met succes een behandeling tegen progeria op muizen getest. Progeria is een stofwisselingsziekte die kinderen in een kalenderjaar fysiek tien jaar doet verouderen. Wereldwijd lijdt een honderdtal kinderen aan de ziekte. De resultaten van het werk worden gepubliceerd in het medische tijdschrift Nature Medicine.

De behandeling zou binnenkort kunnen worden getest op 15 tot 25 Europese kinderen die aan de ziekte lijden, aldus de Franse vereniging tegen spierziekten. In dat kader werd een aanvraag ingediend bij het Franse agentschap voor de veiligheid van gezondheidsproducten. Onder voorbehoud worden de testen gehouden in het ziekenhuis La Timone in Marseille.

Progeria is een zeer zeldzame ziekte die kinderen al van bij de geboorte treft. De kinderen, die sneller ouder worden, krijgen ook te maken met bepaalde fysieke problemen van oudere mensen, zoals cardiovasculaire problemen. Tot vandaag bestaat er geen behandeling tegen de ziekte en blijft de levensverwachting van de patiënten beperkt tot gemiddeld 12-13 jaar.

Bron: DeMorgen.be

25-09-07

Patiënt weet te weinig over risico's operatie

Patiëntenfolders kunnen beter, zo concludeert Test Gezondheid uit een rondvraag bij 27 algemene ziekenhuizen, of een vierde van het totaal in Vlaanderen. Om te beginnen hebben ze niet allemaal informatie op papier: voor courante ingrepen als het plaatsen van een heupprothese blijken 15 ziekenhuizen over een infobrochure te beschikken en over de verwijdering van spataders kunnen 8 van de 27 ziekenhuizen informatie op papier meegeven.
Als folders wel beschikbaar zijn, blijken ze vaak onvoldoende informatie te bevatten om een 'geïnformeerde toestemming' te kunnen geven, zoals de kaderwet op de patiëntenrechten van 2002 nochtans aanbeveelt.

Er wordt volgens Test Gezondheid te weinig informatie gegeven over de mogelijk alternatieve behandelingen, de nevenwerkingen, de kansen op succes, de levensduur van een prothese of het risico op een slechte afloop of herval.

Het Universitair Ziekenhuis Brussel en zijn tegenhanger uit Gent betreuren dat bij deze enquête geen rekening is gehouden met de 'mondelinge overdracht', of het gesprek tussen de arts en de patiënt. Precies daarom deden deze ziekenhuizen niet mee aan deze enquête.

'De wet op de patiëntenrechten, nu vijf jaar oud, schrijft voor dat de patiënt tijdig en voldoende geïnformeerd moet zijn over alle mogelijke aspecten en gevolgen van een behandeling of ingreep', zegt Ivo Mechels, de woordvoerder van Test-Aankoop. 'In principe kan dat mondeling, maar de informatie moet schriftelijk wanneer de patiënt erom vraagt.'

'Er is ook een psychologische reden, want mensen die voor een ingreep staan, zijn altijd een beetje van de kaart. Ik heb het deze zomer zelf meegemaakt. Je zit daar als leek in een dokterskabinet, en je bent niet vertrouwd met al die termen. Je pikt niet alle informatie op die artsen je mondeling toestoppen. Het is gewoon handiger als je dat thuis nog eens kan nalezen.'

Test-Gezondheid stelt voor dat ziekenhuizen gaan samenwerken om gezamenlijk goede infofolders per ingreep te maken. Elk ziekenhuis zou ook een centrale verantwoordelijke moeten hebben die belast is met het opvolgen en coördineren van de patiënteninformatie.

Het Vlaams Patiëntenplatform is het zeker ook met die laatste stelling eens. Coördinator Ilse Weegmans: 'Een folder kan nuttig zijn, maar informatieverstrekking is zoveel meer. Het is iets wat gedurende de hele behandeling op peil moet worden gehouden.'

Test-Aankoop opent tijdelijk, tot en met 5 oktober, een telefonische permanentie voor al wie problemen ervaart met informatieverstrekking in het ziekenhuis: 02-542.33.94

21-06-07

Wervelkanaalstenose vaak aanzien voor hernia

backpainKlachten over wervelkanaalstenose worden vaak niet als zodanig herkend. Hierdoor lopen mensen onnodig lang hiermee door, terwijl het sinds kort goed te opereren is. Dit stelt dr. G.N. Homminga, orthopaedisch chirurg in Kliniek Klein Rosendael dat onderdeel is van het netwerk van MediNova.

Wervelkanaalstenose komt veelal voor bij mensen van 45 tot 70 jaar en wordt veroorzaakt door slijtage. Druk op de zenuwen veroorzaakt pijn in de benen, waardoor er klachten ontstaan bij lopen en staan. Veel huisartsen denken bij deze klachten aan een hernia of vernauwde bloedvaten. Zij zijn relatief onbekend met de stenose en de behandelingsmogelijkheden vandaag de dag.

Nog steeds wordt in vele ziekenhuizen bij een stenose de gehele wervelboog verwijderd en de belendende wervels vastgezet met grote schroeven en staven: een grote operatie. Sinds kort is het echter simpel op te lossen door een titanium plaatje in de rug tussen de wervels te zetten, die de wervelkolom ‘opkrikt’. Deze operatie wordt volledig vergoed door de verzekering. In Duitsland is deze nieuwe methode al veel gebruikt en met goed resultaat.

Dr. Homminga geeft een aantal tips om wervelkanaalstenose te herkennen:

-Moeite met lopen; patiënten krijgen al last na 50 meter.

-Tijdens het lopen ontstaan heftige klachten van pijn, uitstralend in de billen en bovenbenen die de patiënt dwingen om stil te staan. Soms zijn slechts nog weinig stappen mogelijk.

-Door voorover te buigen, te gaan zitten of op de zij te gaan liggen verdwijnt de pijn weer doordat in deze houdingen in het wervelkanaal weer iets meer ruimte ontstaat.

-De meeste patiënten kunnen wel zonder klachten fietsen.

-Uitstrekken van de rug is extra pijnlijk omdat bij deze stand er nog minder ruimte in het wervelkanaal ontstaat.

Bron: Zorgkrant.nl