25-09-13

Revalidatie na CVA

Een beroerte wordt ook CVA of cerebrovasculair accident (CVA) genoemd. Letterlijk betekent het een ongeval in de bloedvaten van de hersenen. In België krijgt elke 53 seconden iemand een beroerte. De gevolgen van een beroerte zijn zeer uiteenlopend: van halfzijdige verlamming of taalproblemen tot gezichtsstoornissen of geheugenverlies. Ongeveer 15 % van de patiënten overleeft een beroerte niet. Daarmee is het in onze samenleving de derde belangrijkste doodsoorzaak.

Welke soorten beroerte bestaan er?

 • Herseninfarct(vaakst voorkomend): een bloedklontertje blokkeert de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen. Daardoor krijgt dat deel geen zuurstof meer en ontstaat er al na een paar minuten onherstelbare schade.
 • Hersenbloeding:dit soort beroerte wordt veroorzaakt door een scheur in een hersenbloedvat.

Wat zijn de symptomen van een beroerte?

 • plotse verlamming van een arm en/of been, aan één kant van het lichaam
 • scheefhangende mond
 • verminderd gezichtsveld of dubbelzicht
 • spraakstoornissen
 • coördinatieproblemen of dronkenmansgang

beroerte.jpgOmdat de eerste 3 uur cruciaal zijn na een beroerte, is het zeer belangrijk de symptomen op tijd te herkennen en snel te reageren. Ontdek meer informatie op www.herkeneenberoerte.be.

Belangrijk om te weten: een derde van de patiënten die een CVA krijgen, werd in de weken daarvoor gewaarschuwd met een TIA of Transiënt Ischemisch Attack. Dat is als het ware een beroerte in het klein met dezelfde symptomen die echter na 2 uur voorbijgaan. In dat geval moet meteen medische hulp gezocht worden om het risico op een echte beroerte sterk te verkleinen.

Wat zijn de oorzaken van een beroerte?

De meest voorkomende oorzaken van een CVA zijn:

 • problemen in de grote bloedvaten van de hals of de hersenen
 • vernauwingen in de kleine bloedvaten van de hersenen
 • specifieke hartritmestoornissen

Bij zowat 30 % van de patiënten is er geen duidelijke oorzaak te vinden.

Hoe kunt u een beroerte voorkomen?

 • Laat een te hoge bloeddruk behandelen (hypertensie is voor 30 tot 40 % bepalend voor uw risico op een beroerte).
 • Leef gezond door niet te roken, uw alcoholconsumptie te beperken (niet meer dan 2 à 3 eenheden per dag), uw cholesterolgehalte onder controle te houden, zwaarlijvigheid te vermijden en voldoende te bewegen.

Andere factoren zijn niet of moeilijker te controleren. Ouderdom is namelijk bij uitstek de grootste risicofactor. Ook hartritmestoornissen, hartafwijkingen en diabetes doen het risico stijgen. Door verhoogde aandacht voor preventie gaat het aantal beroertes in de meeste geïndustrialiseerde landen in dalende lijn.

Hoe wordt een beroerte (CVA) behandeld?

De eerste 3 uur na een beroerte zijn cruciaal. Dan is namelijk een intensieve behandeling met bloedverdunners mogelijk (trombolyse) om de bloedklonter op te lossen en de blijvende schade te beperken. Na 3 uur is die behandeling niet meer mogelijk, omdat er dan een groot risico is op een hersenbloeding in de zone waar het CVA heeft toegeslagen.

Voor met trombolyse wordt gestart, wordt bij de patiënt een CT-scangenomen om een hersenbloeding uit te sluiten. In dat geval zijn bloedverdunners namelijk uit den boze. Daarnaast zijn er nog andere factoren die bepalen of iemand al dan niet in aanmerking komt voor trombolyse, waaronder leeftijd, medicatiegebruik en de omvang van de beroerte.

Bloedsuiker en eventuele koorts moeten ook nauwkeurig worden gecontroleerd en het is ook uitkijken voor infecties en zwelling van het hersenweefsel, de meest gevreesde complicatie bij een CVA. Daarna komt het er vooral op aan het risico op een tweede CVA te verkleinen met de nodige medicijnen, vaak een combinatie van een bloedverdunner en een cholesterolverlagend middel. Soms is een operatie nodig om een vernauwing van een halsbloedvat te behandelen.

stroke treatment.jpg

Hoe verloopt de revalidatie?

Sommige patiënten kunnen snel weer naar huis, anderen blijven verschillende weken in het ziekenhuis. Soms gaan ze daarna naar een revalidatiecentrum.

Omdat de gevolgen van een beroerte zeer divers kunnen zijn, is de revalidatie uitgesproken multidisciplinair:

 • Kinesitherapeut en ergotherapeut: voor de motorische revalidatie.
 • Logopedist: voor spraak-, taal- en slikproblemen.
 • Psychologe: hulp bij onder meer cognitieve problemen zoals geheugen- of aandachtsstoornissen.
 • Ergotherapeut: om verzwakte of uitgevallen fysieke en cognitieve functies te herkrijgen of te stimuleren.

Vaak is een gecombineerde therapie nodig. De behandeling wordt gestuurd door de revalidatie-arts. Daarnaast maakt de maatschappelijk werker u en uw familie wegwijs in het aanbod van tegemoetkomingen en voorzieningen. Ze kan u ook begeleiden als de woning moet worden aangepast of zoekt mee naar een oplossing als u niet meer naar huis kunt.

Hoe vroeger de revalidatie start, hoe groter de kans op herstel. De volledige revalidatie na een zwaar CVA kan tot een half jaar of zelfs een jaar duren. Ook daarna is er nog kans op lichte verbetering. Sommige patiënten hebben blijvend kinesitherapie nodig. In welke mate een patiënt zal herstellen, is meestal – in grote lijnen – duidelijk na 2 weken tot een maand.

| |  Print

De commentaren zijn gesloten.