02-06-12

Marcheren met krukken, werkwijze

Mars met 2 krukken zonder steun
Steun op de gezonde voet waarna je de krukken 1 paslengte vooruit brengt. Duwen op de
handensteun van de krukken en beide benen rustig laten doorzwaaien. We komen opnieuw
neer op de gezonde voet.
Mars met 2 krukken met steun
1) Krukken één voetlengte naar voor plaatsen, eerst het aangedaan been en dan het
gezonde been bijbrengen. ( Bij onzekere patiënten )
2) Krukken en het aangedane been één voetlengte naar voor plaatsen, dan het gezonde
been bijbrengen.
3) Krukken en het aangedane been één voetlengte naar voor plaatsen, het gezonde been 1
voetlengte voorbij de krukken brengen.
Mars met één stok
Je neemt de stok vast aan de andere kant dan het gekwetste been.
1) Aangedaan been met stok naar voor, gezond been bijbrengen.
2) Aangedaan been met stok naar voor, gezond been 1 voetlengte voorbij
plaatsen.
Trappen:
ofwel 2 krukken gebruiken ofwel 1 kruk + 1 hand op de leuning
Stijgen : Gezond been één trede hoger zetten, romp naar voor buigen en zich opduwen met dit been; het aangedane been en de krukken ( of hand en kruk ) bijbrengen. Afdalen : De 2 krukken ( of 1 kruk en hand ) één trede lager zetten, het aangedane been omlaag, afremmen met het gezonde been, het gezonde been bijbrengen.

| |  Print