22-04-08

Bekkeninstabiliteit

bekkenBekkeninstabiliteit is de laatste tijd behoorlijk actueel. Zo'n 1-9% van de zwangere vrouwen krijgt er mee te maken. Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorzaak.Wel weten we steeds beter hoe vrouwen met bekkeninstabiliteit behandeld moeten worden. In Rotterdam worden cursussen gegeven door het Spine and Joint Centrum over de behandeling en ook kunnen daar de "hopeloze gevallen" terecht.

Onder bekkeninstabiliteit in de zwangerschap verstaan we het verschijnsel dat de normale vergrote beweeglijkheid van de bekkengewrichten gepaard gaat met pijn en bewegingsbeperking. In de laatste zes weken van de zwangerschap verslappen de banden in het bekken onder invloed van hormonen. Daardoor is er voor het kind, tijdens de uitdrijving, meer ruimte. Meestal merkt een zwangere vrouw weinig van dit proces. Soms heeft zij wat last van pijn laag in de rug. Soms geeft de toegenomen beweeglijkheid van het bekken pijnklachten en een veranderd bewegingspatroon van de gewrichten. Deze zijn als het ware instabiel, de a.s. moeder heeft moeite met het belasten, veel pijn en een gevoel van machteloosheid.

Oorzaken
Naast de toegenomen beweeglijkheid van het bekken is er in en vooral na de zwangerschap sprake van zwakte van de buikspieren door uitrekking. Hierdoor ontstaan er problemen in de spierbalans waardoor krachten op het bekken en heupen niet goed opgevangen worden. Omdat tegenwoordig veel vrouwen een druk leven hebben (baan, huishouding, eventueel kinderen) is hun belasting groot, terwijl het lichaam (met name het bekken) in de zwangerschap minder aan kan. De activiteiten die voor de zwangerschap normaal waren, kunnen tijdens de zwangerschap voor een overbelasting zorgen.Er is vaak sprake van een hormonale component. Er zijn gevallen bekend waarin de verweking van het bandapparaat al in de derde maand begint en dus voor (te) veel ruimte in het bekken zorgt. Ook kan een moeizame bevalling bekkenklachten veroorzaken.


Klachten
Bij bekkeninstabiliteit heeft de vrouw vooral pijn op de plaats van het schaambeen, in de liesstreek of de verbindingen tussen heiligbeen en de bekkenhelften(laag in de rug). De pijn wordt vooral ervaren bij plotselinge bewegingen en bij het langer volhouden van bepaalde houdingen of bewegingen. Ook draaibewegingen kunnen veel klachten geven. Opvallend is dat soms de pijn niet tijdens de activiteit optreedt, maar pas enige tijd daarna. De pijn wordt erger bij vermoeidheid. Klachten van bekkeninstabiliteit kunnen soms al zeer vroeg in de zwangerschap ontstaan.

Behandeling
Tijdens de zwangerschap kan een manueeltherapeut de balans in het bewegen tussen lage rug en bekken verbeteren, waardoor de patiënte beter kan functioneren. Daarnaast is het belangrijk een goede houding te leren handhaven. Dit kan door middel van (huiswerk)oefeningen, waarbij de bekkenbodem- en buikspieroefeningen het belangrijkst zijn. Verder is het zaak een goed evenwicht te vinden tussen rust en bewegen. Een goed hulpmiddel is de zogenaamde bekkenband, deze geeft steun rondom het bekken en is verkrijgbaar bij uw fysiotherapeut.

Bij veel klachten is de begeleiding van een fysiotherapeut aan te bevelen, bij voorkeur één die op de hoogte is van de principes, die het Spine and Joint Centrum hanteert.

De nadruk bij deze benadering ligt op het oefenen, waarbij vooral de coördinatie in en rond het bekken van belang is. Vooral bekkenbodem-, buik- en rugspieren worden geoefend, eerst onbelast later met behulp van krachtapparatuur.

Dit beleid wordt gestart ongeveer drie tot zes weken na de bevalling, omdat het lichaam eerst enigszins moet herstellen, vooral op hormonaal gebied.
 

Commentaren

Corpus Mentis Manuele therapie is juist niet geindiceerd bij bekkeninstabiliteit.

Gepost door: Drs. D.M. Keesenberg | 28-03-10

De commentaren zijn gesloten.