25-09-07

Patiënt weet te weinig over risico's operatie

Patiëntenfolders kunnen beter, zo concludeert Test Gezondheid uit een rondvraag bij 27 algemene ziekenhuizen, of een vierde van het totaal in Vlaanderen. Om te beginnen hebben ze niet allemaal informatie op papier: voor courante ingrepen als het plaatsen van een heupprothese blijken 15 ziekenhuizen over een infobrochure te beschikken en over de verwijdering van spataders kunnen 8 van de 27 ziekenhuizen informatie op papier meegeven.
Als folders wel beschikbaar zijn, blijken ze vaak onvoldoende informatie te bevatten om een 'geïnformeerde toestemming' te kunnen geven, zoals de kaderwet op de patiëntenrechten van 2002 nochtans aanbeveelt.

Er wordt volgens Test Gezondheid te weinig informatie gegeven over de mogelijk alternatieve behandelingen, de nevenwerkingen, de kansen op succes, de levensduur van een prothese of het risico op een slechte afloop of herval.

Het Universitair Ziekenhuis Brussel en zijn tegenhanger uit Gent betreuren dat bij deze enquête geen rekening is gehouden met de 'mondelinge overdracht', of het gesprek tussen de arts en de patiënt. Precies daarom deden deze ziekenhuizen niet mee aan deze enquête.

'De wet op de patiëntenrechten, nu vijf jaar oud, schrijft voor dat de patiënt tijdig en voldoende geïnformeerd moet zijn over alle mogelijke aspecten en gevolgen van een behandeling of ingreep', zegt Ivo Mechels, de woordvoerder van Test-Aankoop. 'In principe kan dat mondeling, maar de informatie moet schriftelijk wanneer de patiënt erom vraagt.'

'Er is ook een psychologische reden, want mensen die voor een ingreep staan, zijn altijd een beetje van de kaart. Ik heb het deze zomer zelf meegemaakt. Je zit daar als leek in een dokterskabinet, en je bent niet vertrouwd met al die termen. Je pikt niet alle informatie op die artsen je mondeling toestoppen. Het is gewoon handiger als je dat thuis nog eens kan nalezen.'

Test-Gezondheid stelt voor dat ziekenhuizen gaan samenwerken om gezamenlijk goede infofolders per ingreep te maken. Elk ziekenhuis zou ook een centrale verantwoordelijke moeten hebben die belast is met het opvolgen en coördineren van de patiënteninformatie.

Het Vlaams Patiëntenplatform is het zeker ook met die laatste stelling eens. Coördinator Ilse Weegmans: 'Een folder kan nuttig zijn, maar informatieverstrekking is zoveel meer. Het is iets wat gedurende de hele behandeling op peil moet worden gehouden.'

Test-Aankoop opent tijdelijk, tot en met 5 oktober, een telefonische permanentie voor al wie problemen ervaart met informatieverstrekking in het ziekenhuis: 02-542.33.94

De commentaren zijn gesloten.