12-07-06

Revalidatie na Frozen Shoulder

Wat is het?
 
De letterlijke vertaling van frozen shoulder is 'bevroren schouder'. Meestal beginnen de klachten met een pijnlijke en stijve schouder. Er treedt plotseling een hevige pijn in de schouder op en de arm kan daardoor niet bewogen worden.
Soms is er een duidelijke oorzaak aan te wijzen, maar vaak ook niet.


Bij een frozen shoulder zijn er meestal 3 stadia:

In het eerste stadium, dat twee tot negen maanden kan duren, is de pijn het hevigst. De pijn neemt 's nachts af. Beweging van het gewricht is slechts beperkt mogelijk.
In het tweede stadium treedt er stijfheid op en is het bewegingsverlies het grootst. Dit stadium duurt vaak zo'n vier tot twaalf maanden. De pijn blijft aanwezig, maar is vaak minder hevig.
In het laatste stadium verbetert de schouderfunctie zich weer. Dit kan zo´n vier tot twaalf maanden in beslag nemen. Geleidelijk verdwijnt de stijfheid en de pijn vanzelf.

Frozen Shoulder valt onder CANS, complaints of the arm, neck and shoulder, oftewel klachten aan de arm, nek en schouder. Dit is een omschrijving van een klachtencomplex.
Waardoor kan het komen?
Een frozen shoulder komt vaak voor bij vrouwen ouder dan 50 jaar en mensen met suikerziekte, hartproblemen en schildklieraandoeningen. Het is niet duidelijk hoe dit precies komt.

Een frozen shoulder kan door verschillende problemen ontstaan. Meestal ontstaat het na een slijmbeursontsteking, een aanhoudende irritatie van de pees of de slijmbeurs of door een ontstoken gewrichtskapsel. Maar ook een ongeval of operatie kan de oorzaak zijn.
Soms is er helemaal geen oorzaak te vinden.
 
Hoe wordt het vastgesteld?
Een frozen shoulder wordt door middel van lichamelijk onderzoek vastgesteld. Bijna altijd worden er röntgenfoto's gemaakt en soms ook een arthrografie.
 
Wat kan helpen?
De behandeling richt zich op het bestrijden van pijn door middel van pijnstillers en corticosteroïden. Daarbij is het belangrijk dat de schouder in beweging blijft, bijvoorbeeld door middel van oefentherapie. Er kunnen ook oefeningen voor thuis worden geadviseerd, om het gewricht soepel te houden en blijvende bewegingsbeperking tegen te gaan.

Wie kan helpen?
Bij de behandeling van een frozen shoulder kan de huisarts en een oefentherapeut betrokken zijn. Een enkele keer wordt iemand doorverwezen naar een orthopeed of een andere specialist.

Ermee leven
Het kan over het algemeen geen kwaad om met deze aandoening aan het werk en in beweging te blijven. Bepaalde werkzaamheden kunnen echter moeilijk zijn zodat sommige mensen zich misschien kortdurend ziek melden.
Het is over het algemeen gunstiger voor het herstel om naar het werk te blijven gaan en het werk tijdelijk aan te passen. Als dat niet lukt, is het handig om contact te houden met collega's.
Iemand die zich niet ziek meldt, kan wel een afspraak maken met de bedrijfsarts of de bedrijfsverpleegkundige om de problemen op het werk te bespreken. Misschien is het mogelijk om met kleine aanpassingen aan het werk te blijven. Informatie over het open spreekuur kunt u krijgen bij de arbodienst van uw werk.
De bedrijfsarts en de huisarts kunnen informatie uitwisselen om de begeleiding optimaal op elkaar af te stemmen, maar nooit zonder toestemming van de patiënt.
Tegenwoordig is het wettelijk geregeld dat zowel de werkgever als de werknemer zich moeten inzetten voor hervatting van werk (‘Wet Verbetering Poortwachter’).

Commentaren

Behandeling frozen shoulder Momenteel zijn er een aantal goed werkende behandelingen voor een frozen shoulder (adhesive capsulitis) voor handen. Het kan een hardnekkige en pijnlijke klacht zijn, echter een behandeling gericht op toename van de mobiliteit en afname van de inflammatie (onstekingsactiviteit) is een eerste vereiste.

Gepost door: Drs. D.M. Keesenberg | 29-12-09

De commentaren zijn gesloten.