30-05-06

De Revalidatiearts: taakomschrijving

De taak van de revalidatiearts bestaat uit de opvolging van uw medische problemen en de coördinatie van het teamwerk. Hij draagt tevens de eindverantwoordelijkheid voor uw revalidatie.

Na een uitgebreide en grondige evaluatie deelt de revalidatiearts u zijn bevindingen mee in verband met uw toestand. Aan de hand hiervan bespreekt hij met u de doelstellingen van uw verblijf in het revalidatiecentrum. In de mate van het mogelijke schetst hij u een beeld van de te verwachten verblijfsduur en de revalidatiemogelijkheden.

Gedurende het hele revalidatieproces volgt de revalidatiearts uw toestand van nabij. Hij staat steeds tot uw beschikking voor inlichtingen of voor een gesprek. 
De revalidatiearts kan u ook bijstaan in uw contacten met verzekering, ziekenfonds of andere instantie.
Na uw ontslag uit het revalidatiecentrum wordt u regelmatig uitgenodigd voor een raadpleging. Opvolging blijft noodzakelijk omdat een belangrijk deel van het revalidatieproces  wordt voortgezet na uw verblijf in het centrum.

 

Bron: UZ Leuven

| |  Print

De commentaren zijn gesloten.