28-05-06

Revalidatie in de sport

Wie zijn nu de personen die zich kunnen bezighouden met de revalidatie?

Wanneer we praten over klassieke patiënten na een verkeersongeluk of na operatie zijn dit natuurlijk in eerste instantie de kinesitherapeuten.
Binnen de sport noemen we ze revalidatietrainers of trainingstherapeuten.
Sowieso is het belangrijk dat de revalidatietrainer iemand is die roots heeft in de sport, die daarnaast liefst een  diploma als trainer of  inspanningsfysioloog heeft en die daarnaast ook therapieën en pathologie moet kennen om te weten hoe hij daar verder kan mee werken. Wanneer we dus praten over revalidatietrainers in de sport zijn het ofwel kinesitherapeuten met duidelijke noties van sport- en inspanningsfysiologie, ofwel mensen uit de L.O. met notie van sportpathologie en - therapie.

Waarom eigenlijk revalidatietraining ?

Omdat het belangrijk is na een blessure de training progressief op te bouwen, en dit liefst onder deskundige leiding. Als voorbeeld haal ik het gegeven van tendinitis aan.  De therapie bij tendinitis op zich is niet belangrijk, want ongeacht het type therapie ( rust -medicatie - kine - fysio….), zullen ze toch genezen. Wanneer je echter niet voldoende progressief opbouwt, riskeer je een recidief. Dit is dus ook een doel van de revalidatietraining, namelijk recidief vermijden. Laatste doel uiteindelijk is het compensatoir motorisch gedrag (anders bewegen na kwetsuur of operatie ) dat zou kunnen ontstaan, te herkennen en te corrigeren.


Hoe gaat de revalidatietrainer te werk?

Hij zal na grondige analyse en anamnese komen tot het opstellen van een trainingsprogramma waarbij in eerste instantie de basiseigenschappen gaan getraind worden, en we nadien meer en meer het functionele gaan betrekken in de revalidatie.


Wanneer is de revalidatie uiteindelijk gedaan?

De revalidatie dient verder gezet te worden op het moment dat de speler de groepstraining al heeft hernomen. Eens de speler opnieuw triomfeert op het veld, wanneer hij dus 100 % in orde is, is zijn revalidatie beëindigd.

| |  Print

Commentaren

In de kijker Proficiat Kristof! Je blog staat vandaag in de kijker op de homepagina van de Skynet Blogs.

Hartelijk gefeliciteerd vanwege het hele Skynet Blogs team :-)

Gepost door: Skynet | 30-05-06

De commentaren zijn gesloten.